Program "POMAGANIE PRZEZ KORZYSTANIE"

      Wielu zapyta;  czym jest PROGRAM "POMAGANIE PRZEZ KORZYSTANIE"??
     Otóż, to odpowiedź na zapotrzebowanie pozwalające pozyskiwać tak potrzebne środk by nieść pomoc ukierunkowaną na dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społedcznym.
     Program t skierowany jest do firm, instytucji, osób, którym dobro dzieci, leży na sercu ale też do samych zainteresowanych. Bo to wszystko dla dzieci bo o nich mowa. Dzieci to nasza przyszłość otraz dziedzictwo to także nasz OBOWIĄZEK wspierania je w trudnych chwilach. Wspieraniach wtedy, gdy tego naprawdę potrzebują, bo np. ich biologiczni rodzica są nieodpowiedzialni, niewydalni społecznie, ... a czasem po prostu znajdują się w trudnej sytuacji życiowej wraz z rodzicami. Powodów może być wiele. Przecież trudna sytuacja nie zawsze leży po stronie rodziców. Czasem po prostu życie pisze swój scenariusz na życie w niedostatku, w ubóstwie. Nie wszyscy rodzice są niewydolnymi społecznie ludźmi. Czasem po prostu życie stawia ich na rodrożu życia - np. rodziców samotnie wychowujący dzieci, często dwójkę a nawet pięcioro dzieci.
      Nie jest tajemnicą, że od wielu lat spora grupa ludzi twierdzi wszczególności politycy, że w naszym kraju niema ubóstwa. Czy aby na pewno??! A może powinni baczniej się rozejrzeć wokół siebie, jak i każdy z nas, bo być może za ścianą rozgrywa się tragedia, panuje bieda, ubóstwo. Czego wielu woli nie widzieć, a nawet słyszeć o tym. Fakty, rzeczywistość jest niestety brutalna, z którą przyszło sporej grupie dzieci się zmierzyć i to od samych narodzić żyć, rozwijać w skrajnych warunkach. Często zdarza się, że to nie wydolni rodzicielsko rodzice potęgują ich niebyt w przyszłość, po czym zaś same dzieci powielają błędy rodziców.
      CZAS więc to zmienić !!!
      CZAS zacząć głośno mówić prawdę, że w Polsce jest, panuje i rozwija się ubóstwo i to nie tylko materialne !!!
      CZAS więc zacząć działać by w niedalekiej przyszłości nie okazało się iż przez naszą wspólną znieczulicę doprowadziliśmy do zuborzenia społeczeństwa.
     
      Szanowni Państwo, nie bez powodu nasza organizacja ukierunkowała swą pomoc w kierunku tak trudnego środowiska. Od początku zmian ustrojowych w Polsce tysiące organizacji pomaga dzieciom chorym, niepełnosprawnym i to jest dobre, wspaniałe!!!  Należy się tylko cieszyć, że jesteśmy społeczeństwem wrażliwym, na cierpienie innych. Ale co z dziećmi, które nie są chore dosłownie a jedynie społecznie?? Dziećmi, które przecież niczemu nie zawiniły a mimo to, żyją w chorej rzeczywistości?? Panującą w ich życiu patologię należy nazwać nie mniej, nie więcej; chorobą społeczną, cywilizacyjną, w której się rodzą, żyją, dorastają -podkreślam!- niczemu nie winne, że urodziły się w takich domu!!
      Dla naszej organizacji dobro dzieci jest bardzo ważne. Abyśmy mogli jednak wywiązywać się z celów do jakich została powołana Fundacja Crossroads z siedzibą w Poznaniu, potrzebne są środki ale nie tylko. Dlatego, od początku poszukujemy, rozwiązań, sposobu pozwalającego zabezpieczyć pozyskiwanie tak potrzebnych środków by nieść pomoc. Mówiąc dokładnie nieść wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.  Przecież nie jest tajemnicą, że pieniądze nie leżą na ulicy, a ich ich pozyskiwanie nie należy do prostych. A abyśmy mogli pomagać w sposób SKUTECZNY, co ważne CIĄGŁY potrzebne są znaczące środki finansowe, jak np. dziś wysłanie 15 osobowej grupy dzieci wraz z niezbędną kadrą na ferie, czy wakacje wiąże się z pozyskaniem kilku tysięcy złotych, a to nie jedyny powód dla którego potrzebne sa środki. Tak więc możecie Państwo sobie wyobrazić ile to pracy, starań abyśmy mogli nieść wsparcie tym nieczemu niewinnym dzieciom.
       Jak wspomnialiśmy powyżej w Polsce działa kilka tysię organizacji pozarządowych, nie jest też tajemnicą, że każda stara się pozyskać środoki na swoją działalność statutową, to sprawia, że nie jest tak łatwo czynić dobro.
        Reasumując. Od początku powstania fundacji, co więcej już przed samym jej powołaniem do życia, zastanawialiśmy się, poszukiwaliśmy bezpiecznego sposobu, który pozwoli w sposób ciągły zabezpieczać realizację zadań objętych STATUTEM naszej organizacji.
        Stąd też wziął się pomysł na działalność gospodarczą. Działalność, której głównym, podstawowym i najważniejszym celem będzie wspieranie działalności społecznej fundacji. I to też dlatego ten bardzo ważny zapis znalazł się w statucie. Zgodnie z jego treścią CAŁY DOCHÓD z działlności gospodarczej musi być przeznaczany na realizację celów społecznych fundacji. Stąd zrodził się pomysł na uruchomienie PROJEKTU "POMAGANIE PRZEZ KORZYSTANIE", którego idea jest prosta; korzystasz z usług fundacji pomagasz!!!  Dobrym przykładem na to jest m.in. budowa kilku serwisów internetowych m.in. ogłoszeniowych na łamach których firmy, instytucje, osoby fizyczne mogą za tak dosłowinie niewielką kwotę umieszczać różnego rodzaju ogłoszenia, czy reklamę. Serwisy są o zasięgu ogólnopolskim i nie tylko. Takim przykładem są uruchomione serwisy internetowy www.mixkomis.pl, czy www.safeparking.pl gdzie każdy może umieść ogłoszenie jednocześnie wspierając podopiecznych fundacji. Bo jak wspomnieliśmy cały dochód m.in. z w/w serwisu przeznaczony jest na niesienie wszechstronnej pomocy dziwciom i młodzieży.
W TYM MIEJSCU PROSIMY O WSPARCIE PO PRZEZ ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ, REKLAM NA ŁAMACH NASZYCH SERWISÓW - FIRMY ZARPASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
Więcej informacji o działalności serwisu www.safeparking.pl jak i pozostałych =>
      
        Poszukujemy również wsparcia ludzi dobrej woli, tj. wolontariuszy, którzy będą mogli poświęcić swój wolny czas na wspieranie podopiecznych fundacji m.in. udzielając korepetycji, pomoc psychologiczną i wielu innych.
 
 

telefon; 48 791 085 827
biuro@crossroadsfundacja.pl

Strony internetowe